Polityka prywatności

Ta strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywanych wyłącznie w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Każdy może zaakceptować pliki cookies lub ma możliwość ich wyłączenia, przez co nie będą gromadzone żadne informacje.

Czym są pliki cookis?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lub innych urządzeniach, z których korzysta użytkownik w momencie odwiedzenia danej strony. Tego typu pliki mogą zawierać informacje m. in. na temat osoby odwiedzającej witrynę. Zawierają także specjalny numer służący do rozpoznania przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z witryną.

Dzięki danym zapisanym w plikach cookies, właściciele stron internetowych mogą dowiedzieć się więcej informacji o upodobaniach użytkowników, a przez to udoskonalać swoje serwisy internetowe i lepiej je dopasowywać do potrzeb użytkowników.

Jak wyłączyć pliki cookies w przeglądarce?

Przeglądarka Opera

Przeglądarka Firefox

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Internet Explorer

Przeglądarka Safari

Polityka prywatności strony internetowej

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo akceptację niniejszej polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

Przekazywane nam dane osobowe dotyczą przede wszystkim nawiązania kontaktu z Państwem. Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie dla własnych potrzeb. Nie ujawniamy danych osobowych gromadzonych w ramach naszej strony internetowej. Stosujemy odpowiednie środki ostrożności mające na celu ochronę gromadzonych danych osobowych przed utratą, ujawnieniem oraz nieupoważnionym dostępem. Dane osobowe są zaszyfrowane w taki sposób, by uniemożliwić dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

 25.05.2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Rozporządzenie ujednolica zasady przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Max-Trans Sp. z o.o Silno ul. Sportowa 3 89-620 Chojnice. Zabiegamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Przy zawieraniu umowy, przyjmowaniu zlecenia i jego realizacji pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

 • nazwisko i imię;
 • nazwa firmy;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • adres siedziby firmy;
 • numery PESEL lub NIP ;
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail;
 • numer rachunku bankowego.

W/w dane są nam niezbędne do:

 • zawarcia i wykonania umowy / zlecenia (art. 6 ust. 1b RODO);
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur, sporządzanie i przechowywanie dokumentów na przowóz towarów);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy Max-Trans Sp. z o.o Silno ul. Sportowa 3 89-620 Chojnice (art. 6 ust. 1f RODA) (np. ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, przygotowywanie propozycji ofert).

Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Zebrane dane osobowe pozwolą nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania.

Państwa dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych);
 • firmom działającym na nasze zlecenie (np. usługi kurierskie, pocztowe).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do sprostowaniu danych – poprawianie danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
 • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – usunięcie danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
 • prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz ich kopii,
 • prawo do przenoszenia danych – uzyskanie swoich danych osobowych i przekazanie ich do innego administratora;
 • prawo do sprzeciwu – w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody – w dowolnej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • wysyłając e-mail na adres: biuro@max-trans.eu;
 • telefonicznie pod numerem: 52 39 87628;
 • wysyłając na adres : Silno ul. Sportowa 3, 89-620 Chojnice.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Strona wykorzystuje Cookie Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close